Leczenie Alkoholizmu – Centrum Medyczne Galmedic

Leczenie alkoholizmu polega na podejmowaniu wieloetapowych działań terapeutycznych. Wśród nich największą skutecznością i popularnością cieszy się odtrucie alkoholowe, Esperal (wszywka alkoholowa) i psychoterapia alkoholizmu. Zastosowanie wszystkich wymienionych elementów kompleksowego leczenia uzależnienia jest gwarantem jego skuteczności i zachowania długotrwałych efektów. Choć osoba uzależniona nie pożegna się z nałogiem z dnia na dzień, w wyniku profesjonalnej terapii uzyska pożądaną abstynencję i pokona objawy głodu alkoholowego. Leczenie alkoholizmu jest procesem złożonym i długotrwałym głównie ze względu na skomplikowaną etiologię uzależnienia. W Centrum Medycznym Galmedic oferujemy kompleksową opiekę i wsparcie specjalistów doświadczonych w pracy z nałogowcami. Terapia uzależnień, którą proponujemy w placówce, umożliwia alkoholikowi odstawienie substancji odurzającej, przerwanie ciągu alkoholowego, przyznanie się do problemu i zmianę dotychczasowych jego zachowań. Pomóc osobie uzależnionej można na każdym etapie jej choroby i w każdym stadium zaawansowania alkoholizmu.

Leczenie alkoholizmu – nasza oferta

Uzależnienie od alkoholu leczymy w komfortowych, dyskretnych i bezpiecznych warunkach. Dysponujemy miejscem, w którym pacjentowi zapewnia się najwyższy poziom intymności. Alkoholizm jest bowiem chorobą, której zdecydowana większość pacjentów się wstydzi. Tracąc kontrolę nad ilością wypijanego alkoholu, nie przyznają się oni najczęściej przed samymi sobą, że mają trudności z nadużywaniem substancji odurzającej. Nasza oferta skierowana jest do pełnoletnich osób uzależnionych, znajdujących się na każdym etapie swojego uzależnienia lub drogi do trzeźwości. Do Centrum Medycznego Galmedic pacjent może zgłosić się nawet w stanie upojenia alkoholowego. Umiejętności i doświadczenie przedstawicieli naszego personelu medycznego umożliwią mu bezpieczne przerwanie ciągu alkoholowego i podjęcie leczenia w klinicznych, stacjonarnych warunkach.

Odtrucie alkoholowe

Odtrucie alkoholowe jest zwykle pierwszym etapem leczenia choroby alkoholowej, jaki podejmuje się w stosunku do uzależnionych pacjentów. Powinno być ono elementem kompleksowego odwyku, dbając nie tylko o odpowiednią detoksykację organizmu pacjenta, ale i przywrócenie jego równowagi wodno-elektrolitowej, a także psychicznej. Ponieważ niektórzy chorzy próbują leczyć alkoholizm w domu i samodzielnie przerywać swoje ciągi alkoholowe, należy zaznaczyć, że długotrwałe efekty przynosi wyłącznie terapia stosowana w specjalistycznych ośrodkach terapii uzależnień.

Detoks alkoholowy w Centrum Medycznym Galmedic polega na dożylnym podaniu kroplówki witaminowej, zastosowaniu farmakoterapii wspomagającej proces zdrowienia i minimalizującej objawy głodu biochemicznego. Zmaga się z nimi znaczna większość uzależnionych. Podczas detoksykacji w Galmedic specjaliści angażują chorego w długotrwały proces terapeutyczny.

Kliknij detoks alkoholowy – odtrucie alkoholowe województwo małopolskie lub detoks alkoholowy – odtrucie alkoholowe województwo śląskie i dowiedz się więcej.

Wszywka alkoholowa

Osobom uzależnionym od alkoholu proponujemy wsparcie poprzez zastosowanie awersyjnych metod wspomagających terapię choroby alkoholowej. Leczenie farmakologiczne alkoholizmu jest stosowane głównie u pacjentów współpracujących z przedstawicielami personelu medycznego. Podczas terapii konieczne jest bowiem ścisłe stosowanie się do zaleceń terapeutów i lekarzy. Tylko dzięki postępowaniu zgodnie z ich wskazówkami można osiągnąć stan stałej wstrzemięźliwości. Wszywka alkoholowa (Esperal) to metoda wspierająca leczenie alkoholizmu, polegająca na umieszczeniu wewnątrz ciała pacjenta disulfiramu. W kontakcie z substancją odurzającą wywołuje on patologiczną reakcję chemiczną, której efektem jest zatrucie organizmu „zaszytego” pacjenta aldehydem octowym. Wyjście z nałogu za pomocą wszywki alkoholowej jest zatem rezultatem awersji (zniechęcenia) alkoholika do spożywania substancji odurzającej podczas stosowania Esperalu. Obawia się on bowiem toksycznej reakcji i powstrzymuje od sięgnięcia po kieliszek.

Sprawdź szczegóły w zakładkach wszywka alkoholowa (Esperal) województwo małopolskie lub wszywka alkoholowa (Esperal) województwo śląskie.

Kompleksowa terapia choroby alkoholowej

Leczenie alkoholizmu nie polega wyłącznie na niwelowaniu jego zewnętrznych objawów. Terapeutycznie należy podczas tego procesu oddziaływać nie tylko na płaszczyźnie zdrowia fizycznego pacjenta, ale również jego sfery psychicznej. Choć rozpocząć leczenie należy od przerwania ciągu alkoholowego, nie powinno się go na tym etapie zakończyć. Z tego względu w Centrum Medycznym Galmedic prowadzi się działania kompleksowe. Opierają się one na zastosowaniu wielu metod terapeutycznych dobranych indywidualnie do potrzeb i stanu zdrowia każdego pacjenta. Przed przystąpieniem do realizacji planu terapii, chorego poddaje się szczegółowej diagnostyce. Na podstawie wykonywanych badań laboratoryjnych i obrazowych oraz zebranego wywiadu lekarskiego określa się preferencje każdego uzależnionego i ustala indywidualny plan leczenia. Oprócz procesu przygotowawczego chorego do przeprowadzenia zabiegu detoksykacji i zaimplementowania wszywki alkoholowej zajmujemy się również holistycznym procesem leczniczym oraz edukacją chorych, by wzmocnić działania prewencyjne i zapobiec nawrotom choroby.

668 660 600