Odtrucie alkoholowe województwo śląskie

Odtrucie alkoholowe rozpoczynamy od dokładnej diagnostyki stanu zdrowia pacjenta. Lekarz przeprowadza z nim wywiad medyczny i skrupulatnie go bada.

Detoks i Odtrucie alkoholowe województwo śląskie – Galmedic

Detoks i Odtrucie alkoholowe województwo śląskie

Przerywanie ciągu alkoholowego, uzupełnienie niedoborów substancji odurzających, minimalizowanie nasilonych objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego – to tylko niektóre z korzyści, jakie daje uzależnionym pacjentom odtrucie alkoholowe. Województwo śląskie jest obszarem, w którym chorzy mogą skorzystać z kompleksowej opieki specjalistów i ich wsparcia udzielanego na każdym etapie drogi do trzeźwości. Pacjentem tutejszych filii Centrum Medycznego Galmedic może być każda osoba pełnoletnia. Zwykle zmaga się ona z konsekwencjami długotrwałego lub jednorazowego nadużywania alkoholu etylowego. Oferta placówki skierowana jest głównie do osób uzależnionych.

Dla osób chcących skorzystać z możliwości, jakie daje odtrucie alkoholowe, województwo śląskie jest dobrą lokalizacją. Na tym obszarze działają bowiem filie kompleksowego Centrum Medycznego Galmedic – w Katowicach oraz Bielsku-Białej. Nasza specjalizacja to udzielanie pomocy osobom uzależnionym od spożywania alkoholu etylowego. W ofercie Galmedic znajduje się nie tylko odtruwanie organizmu alkoholika z toksyn. Znaleźć tu można również kroplówki witaminowe, psychoterapię alkoholizmu i awersyjne metody wspierające długotrwały proces leczniczy.

Przerwanie ciągu alkoholowego

Odtrucie alkoholowe rozpoczynamy od dokładnej diagnostyki stanu zdrowia pacjenta. Lekarz przeprowadza z nim wywiad medyczny i skrupulatnie go bada, zlecając również wykonanie określonych badań laboratoryjnych i obrazowych. Następnie konieczne jest przerwanie ciągu alkoholowego.

Pacjent może zgłosić się do placówki w stanie upojenia alkoholowego. Podczas procesu detoksykacji nie otrzymuje on już alkoholu etylowego w żadnej dawce ani postaci. By bezpiecznie odstawić substancję odurzającą, konieczne jest poddanie się opiece i wsparciu profesjonalistów. W Centrum Medycznym Galmedic posiadają oni niezbędną wiedzę i możliwości oraz doświadczenie pozwalające na skuteczne przeprowadzenie pacjenta przez wszystkie etapy odstawienia alkoholu.

Odtrucie alkoholowe województwo śląskie

Po dokładnej weryfikacji stanu zdrowia pacjenta i określeniu wskazań oraz przeciwwskazań do wykonania odtrucia alkoholowego personel medyczny przystępuje do minimalizowania skutków oddziaływania etanolu na organizm chorego. W pierwszej kolejności korzysta się zatem z możliwości dożylnych wlewów witaminowych i farmakoterapii. Detoks ma na celu wyrównanie poziomów równowagi wodnej i elektrolitowej organizmu. Wielu chorych zmaga się z objawami odstawiennymi, przypominającymi kaca, ale o zdecydowanie większym natężeniu. Skarżą się na bezsenność, bóle głowy, nudności, wymioty, dolegliwości kardiologiczne, neurologiczne i psychiczne. W celu minimalizowania tych dolegliwości konieczne staje się zastosowanie farmakologicznych środków na zlecenie lekarza. Zwykle mają one działanie przeciwbólowe, przeciwwymiotne i uspokajające.

Leczenie alkoholizmu

Długotrwały proces wychodzenia z ciągu alkoholowego i zdrowienia po nadużywaniu alkoholu nie może opierać się wyłącznie na podaniu pacjentowi kroplówki na kaca. Aby efekty odtrucia alkoholowego były długotrwałe, należy zaangażować pacjenta w proces terapeutyczny. W tym celu w Centrum Medycznym Galmedic proponuje się mu uczestnictwo w psychoterapii (indywidualnej, grupowej lub w formie wizyt domowych). Popularne są również awersyjne metody wspomagające proces zdrowienia (głównie Esperal). Detoks alkoholowy jest skuteczny tylko wtedy, gdy niesie ze sobą długofalowy efekt w postaci utrzymania abstynencji.

Sprawdź możliwość odtrucia alkoholowego w innych lokalizacjach na Śląsku

668 660 600