Długość działania Esperalu – czyli na ile wystarcza wszywka alkoholowa?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Długość działania Esperalu – czyli na ile wystarcza wszywka alkoholowa?
długość działania Esperalu

Esperal, znany również powszechnie jako wszywka alkoholowa, należy do jednej z powszechniejszych metod farmakologicznego wsparcia procesu leczenia nałogu alkoholowego. Lek ma formę jałowych tabletek wszywanych podskórnie do organizmu chorego. Substancją leczniczą zawartą w produkcie jest disulfiram. Wpływa on na sposób metabolizmu alkoholu etylowego przez ludzką wątrobę. Zaburza szlak metaboliczny etanolu, przyczyniając się do zwiększenia stężenia toksyn poalkoholowych w organizmie. Po połączeniu Esperalu z alkoholem nałogowiec odczuwa nieprzyjemne i niebezpieczne dolegliwości. Dla trzeźwych pacjentów substancja ta pozostaje całkowicie obojętna. Nałogowcy powstrzymują się zatem od picia głównie z obawy przed wystąpieniem objawów zatrucia. Długość działania Esperalu pozwala na podjęcie trzeźwych decyzji o leczeniu choroby alkoholowej. Wszywkę zaleca się łączyć z innymi elementami kompleksowej terapii choroby alkoholowej.

Leczenie uzależnienia od alkoholu jest procesem długotrwałym i złożonym. Opiera się na zastosowaniu kilku oddziaływań jednocześnie. Należą do nich przede wszystkim detoksykacja, psychoterapia i farmakologia. Zabieg wszycia wszywki alkoholowej stosuje się pomocniczo w celu zwiększenia motywacji osoby uzależnionej od alkoholu do utrzymania abstynencji. Długotrwała wstrzemięźliwość od alkoholu umożliwia uczestnictwo w psychoterapii i zmianę nastawienia do własnych trudności. Długość działania Esperalu jest znacząca dla dużego grona pacjentów. Większości z nich zależy bowiem na długotrwałym efekcie terapeutycznym. Wszywkę alkoholową można wszywać wielokrotnie, a okres jej aktywnego działania sięga nawet roku.

Disulfiram WZF – wszywka, Esperal

Wszywka alkoholowa, znana również jako Esperal, dostępna jest w polskich aptekach pod nazwą Disulfiram WZF. To substancja produkowana przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne. Dopuszczona do obrotu farmaceutycznego na polskim rynku dostępna jest jedynie na podstawie aktualnej recepty lekarskiej. Oznacza to, że może ją zakupić jedynie pacjent, który uprzednio skonsultował się z lekarzem. Przed zastosowaniem wszywki konieczna jest wizyta u chirurga, który kwalifikuje chorego do zabiegu. Podczas krótkiej konsultacji wykonuje się badanie podmiotowe pacjenta i zbiera skrupulatny wywiad medyczny. Na podstawie uzyskanych informacji lekarz weryfikuje istnienie wskazań do zaszycia i eliminuje ewentualne przeciwwskazania. To też czas na zadanie pytań specjaliście. Pacjentów interesuje przede wszystkim mechanizm i długość działania Esperalu oraz jego bezpieczeństwo.

Substancja czynna wszywki – disulfiram umożliwiający przerwanie ciągu alkoholowego i utrzymujący abstynencję pacjenta

Zastanawiając się, od czego zacząć leczenie alkoholizmu, warto rozważyć Esperal jako pierwszy krok na drodze do trzeźwości. Wszywkę można stosować już przy pierwszych objawach alkoholizmu. Jest ona bezpieczna również dla chorych w zaawansowanych stadiach rozwoju uzależnienia. W przewlekłej i krytycznej fazie alkoholizmu pozwala na przerwanie ciągu alkoholowego. By móc wszyć Esperal, pacjent powinien bowiem pozostawać trzeźwy przynajmniej przez 24 godziny przed zaszyciem. Może przerwać ciąg alkoholowy samodzielnie lub z pomocą specjalistów. Zaleca się korzystać z możliwości, jakie daje profesjonalne odtrucie alkoholowe. W Centrum Medycznym Galmedic istnieje możliwość połączenia tych dwóch usług. Długość trwania detoksu alkoholowego jest uzależniona od ogólnego stanu pacjenta i charakterystyki jego uzależnienia (wzorca picia). Skuteczne leczenie alkoholizmu wymaga odstawienia substancji odurzającej i stosowania się do zaleceń lekarza. Po zabiegu implementacji wszywki alkoholowej podstawowym z nich jest konieczność zachowania bezwzględnej trzeźwości.

Mechanizm i długość działania Esperalu w leczeniu alkoholizmu

Disulfiram, czyli substancja czynna wszywki, należy do grona inhibitorów dehydrogenazy aldehydowej. Blokuje bowiem wydzielanie tego enzymu w ludzkiej wątrobie. Jest ona konieczna do prawidłowego przebiegu procesu trawienia alkoholu etylowego. Bez udziału enzymu etanol nie może być sprawnie metabolizowany. W organizmie człowieka kumuluje się aldehyd octowy, prowadząc do wystąpienia przykrych dolegliwości. Przypominają zatrucie, ale są o wiele dotkliwsze i bardziej niebezpieczne. Określa się je mianem reakcji disulfiramowej. Powstaje ona wyłącznie po połączeniu Esperalu z alkoholem etylowym. Oznacza to, że pacjent, który stosuje się do zaleceń lekarza i powstrzymuje się przed piciem podczas terapii Esperalem, nie odczuwa konsekwencji zaszycia. Co za tym idzie, chorzy powstrzymują się od podejmowania prób przepicia wszywki alkoholowej ze strachu przed zatruciem. Na tym bowiem polega istota działania Esperalu jako jednej z metod leczenia alkoholizmu.

Wielu pacjentów zastanawia się nad tym, jak długo działa Esperal? Zwykle raz wszyty do organizmu chorego uwalnia się stopniowo nawet przez okres od 8 do 12 miesięcy. Oznacza to, że wówczas w krwiobiegu pacjenta znajduje się stałe stężenie leku. On sam nie musi pamiętać o regularnym przyjmowaniu leku lub suplementu. Jest on bowiem cały czas obecny w jego organizmie w wyniku wykonanego zabiegu zaszycia. Zabieg można powtarzać wielokrotnie. Kolejną wszywkę zaleca się zastosować nie wcześniej niż po upływie od 8 do 10 miesięcy od poprzedniego zabiegu. Usunięcie wszywki alkoholowej możliwe jest jedynie podczas zabiegu w specjalistycznej placówce medycznej.

Od czego zależy długość działania wszywki alkoholowej?

Długość działania Esperalu zależy jednak od wielu czynników. Bierze się je pod uwagę już podczas kwalifikacji chorego do zabiegu. Okazują się bowiem istotne w planowaniu optymalnej dawki leku przeznaczonej do podskórnego zaszycia. By umożliwić sprawne działanie wszywki alkoholowej, należy przede wszystkim ocenić stopień nałogu i fazę zaawansowania choroby alkoholowej. Istotny jest wiek chorego, jego ogólny stan zdrowia i kondycja psychofizyczna, a nawet waga. Lekarz zbiera również informacje dotyczące chorób przewlekłych i przebiegu dotychczasowego leczenia. Wszywka alkoholowa u większości pacjentów może działać nawet przez rok. Jej skuteczność oceniana jest wysoko, pod warunkiem że pacjent stosuje się do zaleceń lekarza. Po zabiegu rzadko występują skutki uboczne czy komplikacje. W nielicznych przypadkach może dojść do otorbienia wszywki, co znacznie ogranicza skuteczność Esperalu. Wówczas wskazane jest powtórzenie zabiegu.

Jak wygląda zabieg implantacji Esperalu? Kto wszywa Esperal?

Tabletki Esperalu wszywa się podskórnie do ciała pacjenta. Zabieg wykonuje chirurg, posługując się skalpelem. Cała procedura medyczna jest krótka i całkowicie bezpieczna. Uważa się ją także za mało inwazyjną. Przed jej rozpoczęciem przygotowuje się skórę pacjenta do zabiegu. Konieczne jest oczyszczenie i zdezynfekowanie obszaru pola operacyjnego. Zwykle lokalizuje się je nad pośladkiem chorego. Zabieg jest bezbolesny i komfortowy, gdyż wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym.

Implantacja wszywki alkoholowej polega na wykonaniu niewielkiego nacięcia na skórze pacjenta nad jego pośladkiem. W ten sposób lekarz dociera w głąb tkanek. W obszarze podpowięziowym wypreparowuje kieszonkę. Do jej wnętrza implementuje kilka jałowych tabletek z disulfiramem. Wszywa się je zatem do obszaru podpowięziowego mięśnia pośladkowego. Nie są widoczne ani wyczuwalne. Cały zabieg trwa około 15-20 minut. Powstałą ranę chirurg zaszywa, wykorzystując w tym celu nici chirurgiczne. Zależnie od życzenia chorego, wykorzystuje się szwy rozpuszczalne lub nie. Ranę zabezpiecza się jałowym opatrunkiem. Zabieg wykonywany jest w ramach tzw. chirurgii jednego dnia. Stan pacjenta po wszyciu Esperalu nie wymaga jego hospitalizacji. Opuszcza on placówkę medyczną tuż po zabiegu i podczas rekonwalescencji przebywa w warunkach domowych.

Długość działania Esperalu a reakcja disulfiramowa – czy to skutek uboczny wszycia Esperalu?

Reakcja disulfiramowa występuje u chorych, którzy nie stosują się do zaleceń lekarza podczas leczenia disulfiramem. Mogą one wystąpić w czasie działania wszywki. Objawów tych nie zalicza się zatem do skutków ubocznych stosowania wszywki. Decydując się na próbę przepicia Esperalu, pacjent liczy się bowiem z możliwością wystąpienia groźnych dolegliwości. Wśród nich wymienia się przede wszystkim ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia pracy serca, nadpotliwość, pobudzenie, nerwowość, trudności ze snem. W skrajnych przypadkach reakcja disulfiramowa może stanowić zagrożenie dla życia człowieka. Jej objawy nasilają się wraz z upływem czasu i rosnącą dawką wypijanego alkoholu. Mogą przekształcić się w stany zagrożenia życia, takie jak: udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, utratę przytomności czy nagłe zatrzymanie krążenia. Możliwość ich wystąpienia powstrzymuje alkoholików przed spożywaniem alkoholu. Myśl o dalszym piciu będzie budziła lęk i niepewność.

Po zabiegu niektórzy pacjenci skarżą się na ból w okolicy rany, jej zaczerwienienie, swędzenie i tkliwość. Są to jednak objawy fizjologiczne, związane z koniecznością przerwania ciągłości tkanki skórnej podczas zaszycia. Zwykle samoistnie ustępują po upływie kilku lub kilkunastu godzin. U chorych może wystąpić również ogólne osłabienie i metaliczny posmak w ustach. W przypadku długotrwałego utrzymywania się dolegliwości należy zgłosić się do lekarza. Z konsultacją nie należy zwlekać również wówczas, gdy pacjent zauważy wysięk lub krwawienie z rany, rozejście się jej brzegów lub gorączkę. Objawy te mogą świadczyć o infekcji.

Długość działania Esperalu a potencjalny nawrót choroby alkoholowej po stosowaniu Esperalu

Zastosowanie wszywki alkoholowej zmniejsza chęć wypicia alkoholu. Wymusza przerwanie ciągu alkoholowego i długotrwałą (kilkumiesięczną) abstynencję. Sam disulfiram nie leczy choroby alkoholowej. Wspomaga terapię, wzbudzając motywację zewnętrzną pacjenta do trwania w trzeźwości. Zdecydowanie się na terapię nie jest jednak równoznaczne z jej sukcesem. Długość działania Esperalu sprzyja podjęciu decyzji o rozpoczęciu kompleksowej terapii choroby alkoholowej. Czy to mąż alkoholik, rodzic, czy dziecko – alkoholizm w rodzinie prowadzi do szeregu zaburzeń emocjonalnych i społecznych również jej członków. Uczestnictwo w psychoterapii pozwala zniwelować przynajmniej niektóre ze skutków długotrwałego nadużywania alkoholu. Zwykle przybiera ona formę terapii indywidualnej, rodzinnej lub grupowej. Alkoholicy chętnie uczestniczą przede wszystkim w spotkaniach grup wsparcia, spotykając się z osobami o podobnych trudnościach.

668 660 600