Wszywka alkoholowa (Esperal) województwo podkarpackie

Wszywka alkoholowa jest odpowiednim rozwiązaniem dla tych osób, które chcą wzmocnić dotychczasowe efekty terapii choroby alkoholowej i przyspieszyć jej przebieg.

Wszywka alkoholowa (Esperal) województwo podkarpackie – Galmedic

Esperal województwo podkarpackie

W terapii choroby alkoholowej coraz częściej korzysta się z nieoczywistych rozwiązań. Jednym z nich jest wszywka alkoholowa. Obecnie wykorzystuje się ją jako jedną z głównych metod farmakologicznych, które wspierają nie tylko proces przerwania ciągu alkoholowego, ale również utrzymania stałej abstynencji. Bezpieczny przebieg zabiegu, podczas którego do wnętrza organizmu pacjenta wszywa się Esperal, województwo podkarpackie umożliwia w rzeszowskiej filii Centrum Medycznego Galmedic. Połączenie farmakoterapii z detoksykacją i psychoterapią alkoholizmu daje najlepsze efekty terapeutyczne. Można je określić mianem skutecznych wyłącznie wtedy, gdy są długofalowe i konsekwentnie utrzymywane przez samego alkoholika.

Dla decydujących się na Esperal, województwo podkarpackie to odpowiednia lokalizacja ze względu na tutejsze Centrum Medyczne Galmedic. Terapia choroby alkoholowej odbywa się tu bowiem kompleksowo. Z poszanowaniem godności i prywatności pacjenta, a więc w atmosferze intymności oraz dyskrecji. Zapewniamy dokładną diagnostykę stanu zdrowia pacjenta wraz z rzetelnym określeniem istnienia rzeczywistych wskazań do zabiegu wszycia Esperalu. Jego implementacja następuje wyłącznie w bezpiecznych warunkach i po zapoznaniu chorego z zasadami działania wybranej metody awersyjnej. Jej zastosowanie wymaga ścisłej współpracy pacjenta z lekarzem.

Esperal województwo podkarpackie – dla kogo?

Dla osób chcących wszyć Esperal województwo podkarpackie proponuje ofertę kompleksowego leczenia choroby alkoholowej, przygotowaną przez przedstawicieli Centrum Medycznego Galmedic. Z usług naszej placówki korzystają jednak nie tylko mieszkańcy Podkarpacia. Na zabieg wszycia Esperalu mogą się tu zgłosić wszyscy pełnoletni pacjenci, u których nie stwierdza się przeciwwskazań do jego wykonania. Ponieważ placówka ma charakter prywatny, świadczone przez nas usługi nie podlegają procesowi rejonizacji, a pacjent nie musi posiadać ani skierowania na wykonanie zabiegu, ani recepty na Esperal.

Wszywka alkoholowa jest odpowiednim rozwiązaniem dla tych osób, które chcą wzmocnić dotychczasowe efekty terapii choroby alkoholowej i przyspieszyć jej przebieg. Terapią obejmuje się głównie osoby współpracujące i świadome, gotowe do korzystania z zaleceń lekarskich. To warunek konieczny ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta. Jeżeli nie zastosuje się on do wskazań specjalisty, terapia Esperalem może okazać się szkodliwa dla jego zdrowia.

Esperal województwo podkarpackie – pierwszy krok na drodze do utrzymania stanu abstynencji.

Esperal województwo podkarpackie – działanie

Działanie disulfiramu wynika z blokady, jaką wywołuje ten organiczny związek chemiczny w organizmie alkoholika po kontakcie z alkoholem. Esperal upośledza fizjologiczny przebieg procesu trawienia etanolu w wątrobie człowieka. Hamuje wydzielanie dehydrogenazy aldehydowej, enzymu niezbędnego w rozkładzie etanolu do nieszkodliwej postaci kwasu octowego, a ostatecznie dwutlenku węgla i wody. Zamiast nich w krwiobiegu „zaszytego” kumuluje się aldehyd octowy, który staje się przyczyną nieprzyjemnych dolegliwości. Zatrucie aldehydem octowym nazywamy reakcją disulfiramową, która powoduje m.in. ból i zawroty głowy, wymioty, nudności, zaburzenia neurologiczne, kardiologiczne i psychiczne. Choć początkowo przypominają one kaca, szybko ulegają nasileniu i stwarzają zagrożenie dla zdrowia alkoholika. To właśnie tych objawów obawiają się zaszyci pacjenci. Wiedząc, jakie nieprzyjemne dolegliwości spowoduje spożycie alkoholu podczas terapii wszywką, przestają oni sięgać po trunki, zachowując abstynencję. Esperal powoduje więc niechęć (awersję) do alkoholu.

Istotny jest jednak fakt, że działanie disulfiramu odczuwalne jest wyłącznie dla tych chorych, którzy pomimo zaleceń lekarskich decydują się na podjęcie próby połączenia wszywki z alkoholem. Dla trzeźwego organizmu pozostaje on niezauważalny. Stosując wszywkę, nie wolno więc przyjmować żadnej ilości alkoholu.

Podskórna droga podania disulfiramu

Esperal, którego substancją czynną jest disulfiram, określa się mianem wszywki alkoholowej ze względu na drogę jego podania. Implementuje się go bowiem pacjentowi podskórnie podczas krótkiego i bezpiecznego zabiegu. Przeprowadza go chirurg w znieczuleniu miejscowym pacjenta. Rozcina skórę alkoholika tuż nad pośladkiem i cięcie prowadzi w głąb struktur ciała. W ten sposób dociera do obszaru podpowięziowego mięśnia pośladkowego, gdzie umieszcza zwykle kilka jałowych tabletek z lekiem. Powstałą w wyniku zabiegu ranę zaszywa z użyciem nierozpuszczalnych nici chirurgicznych. Mimo że chory nie musi się specjalnie przygotowywać do zabiegu wszycia wszywki, powinien on zadbać o odpowiedni poziom abstynencji przed jego wykonaniem. Nie może zatem spożywać alkoholu ani żadnych jego substancji pochodnych przez przynajmniej 24 godziny poprzedzające zaszycie. Niestosowanie się do tego zalecenia mogłoby spowodować wystąpienie groźnych objawów reakcji disulfiramowej już podczas wykonywania zabiegu. Tym samym należałoby go przerwać, ze względu na bezpieczeństwo chorego.

Esperal województwo podkarpackie – skutecznie i bezpiecznie w Galmedic.

Sprawdź możliwość wszycia Esperalu w innych lokalizacjach na Podkarpaciu

668 660 600