Od czego zacząć leczenie alkoholizmu?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Od czego zacząć leczenie alkoholizmu?
od czego zacząć leczenie alkoholizmu

Alkoholizm nadal jest chorobą niezrozumiałą dla części społeczeństwa. Wiele osób nie rozumie mechanizmu, w wyniku którego dochodzi do uzależnienia od danej substancji odurzającej. Istotne jest, że jej leczenie można podjąć na każdym etapie jej rozwoju, niezależnie od stadium. Im wcześniej nałogowiec zgłosi się do specjalistycznego ośrodka terapii uzależnień i podejmie decyzję o leczeniu, tym skuteczniej i szybciej może osiągnąć stan długotrwałej trzeźwości. Bezwzględnym wskazaniem do zastosowania terapii jest obecność ciągów alkoholowych u osoby uzależnionej, objawów zatrucia alkoholowego lub symptomów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA). Istnieje wiele możliwości, które mogą stanowić pierwszy krok nałogowca na drodze do abstynencji. Zatem od czego zacząć leczenie alkoholizmu?

Aby rozpocząć leczenie alkoholizmu, nałogowiec powinien zdać sobie sprawę z tego, że ma problem z alkoholem. Gdy nie dostrzega on własnych trudności, niemożliwe staje się podjęcie dobrowolnej i świadomej decyzji o korzystaniu z terapii. W Polsce istnieje możliwość odbycia przymusowego odwyku w wybranym ośrodku leczenia uzależnień. Jest ona podyktowana jedynie kilkoma względami, ściśle określonymi prawem. Uświadomienie sobie własnego uzależnienia od alkoholu przez nałogowca daje mu jednak większe szanse na długotrwałe trwanie w trzeźwości i ograniczenie ryzyka wystąpienia nawrotu choroby alkoholowej. Zastanawiając się nad tym, od czego zacząć leczenie alkoholizmu, warto zwrócić uwagę na poziom motywacji każdego pacjenta. Zwykle chęć do walki z nałogiem nie jest zbyt wysoka z obawy przed wystąpieniem objawów głodu alkoholowego. Pod okiem specjalistów łatwo je ograniczyć i wzbudzić motywację (zewnętrzną oraz wewnętrzną).

Ciąg alkoholowy głównym objawem alkoholizmu

Przed podjęciem rozważań, od czego zacząć leczenie alkoholizmu, warto zastanowić się nad głównymi mechanizmami jego powstawania u człowieka i objawami. Problem nadmiernego spożywania alkoholu dotyczy coraz młodszych osób i coraz większej ich liczby. Rozpoczęcie terapii odwykowej nie wymaga skierowania od lekarza. Na podjęcie terapii choroby alkoholowej decydują się zwykle ci uzależnienie, u których stwierdza się obecność ciągów alkoholowych. To okresy ciągłego upojenia alkoholowego, które trwają dłużej niż dobę. Ich długość może sięgać nawet kilkunastu tygodni. Podczas nich organizm uzależnionego jest narażony na szczególne uszkodzenia. Wówczas powstają patologiczne zmiany w strukturze i funkcjonowaniu niemal wszystkich narządów i układów.

Od czego zacząć leczenie alkoholizmu – odstawienie alkoholu

Od czego zacząć leczenie alkoholizmu? Proces ten ma swój początek w umyśle osoby uzależnionej. W początkowej diagnozie uzależnienia to ona sama musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ma trudności z ilością i częstotliwością wypijanych używek. Jeżeli pacjent zastanawia się nad tym, czy jest uzależniony, powinien pomyśleć głównie o tym, jakie kwoty pieniędzy wydaje na alkohol, czy organizuje wyjścia bezalkoholowe oraz, czy jego najbliżsi cierpią z powodu spożywania przez niego trunków procentowych. Gdy życie bez alkoholu wydaje się nudne i puste, a po kilku dniach okresu abstynencji człowiek czuje się źle, jest rozdrażniony i odczuwa ciągłą chęć sięgnięcia po alkohol – warto rozważyć wizytę u specjalisty.

Odpowiednio zmotywowany nałogowiec ma największą szansę na wyjście z uzależnienia i spędzenie reszty swojego życia w trzeźwości. Od samego początku terapii powinien on zatem mieć określony cel leczenia. Dopiero wówczas może przejść do najtrudniejszej fazy leczenia choroby alkoholowej – podjęcia abstynencji. Terapia alkoholowa to również rezygnacja z dotychczasowego towarzystwa i sposobów spędzania wolnego czasu. Warto również wyzbyć się wszystkich wyzwalaczy. Do nich może należeć nie tylko sam alkohol, ale również naczynia, miejsca, ubrania lub przedmioty codziennego użytku, kojarzące się z nadużywaniem alkoholu etylowego.

Leczenie uzależnienia od alkoholu – odtrucie alkoholowe

W odstawieniu substancji odurzającej pomocne okazuje się wsparcie specjalistów. Gdy nałogowcy decydują się na samodzielne przerwanie ciągu alkoholowego, najczęściej przedwcześnie rezygnują z utrzymania abstynencji. Dokonują tego na skutek odczuwania nieprzyjemnych objawów zespołu abstynencyjnego. To one stanowią najczęstszą przyczynę nawrotów alkoholizmu i pogłębiania się stadium rozwoju schorzenia. Zaleca się zatem korzystanie z profesjonalnego odtrucia alkoholowego w stacjonarnych ośrodkach leczenia alkoholizmu. Polega ono na kontrolowanym odstawieniu substancji odurzającej połączonym z procesem oczyszczania organizmu z alkoholu etylowego i toksyn po jego metabolizmie. Długość trwania detoksu alkoholowego zależy głównie od fazy rozwoju uzależnienia i indywidualnego stanu zdrowia każdego chorego. Podczas detoksykacji eliminuje się również fizyczne objawy uzależnienia, co sprzyja wzbudzeniu motywacji wewnętrznej nałogowca do porzucenia dotychczasowych przyzwyczajeń. Stopniowo zauważa on bowiem, że może czuć się dobrze, również będąc trzeźwym. Dobre samopoczucie utrzymuje się głównie dzięki zastosowaniu dożylnej suplementacji i farmakoterapii.

Jak rozpocząć leczenie alkoholizmu z wykorzystaniem farmakoterapii?

Od czego zacząć leczenie alkoholizmu u chorych świadomych swojej choroby i chcących wzmocnić chęć do walki z uzależnieniem? Dla nich proponuje się zastosowanie farmakologicznych metod wspomagających terapię uzależnień alkoholowych. Najczęściej lekarze zalecają wszycie wszywki alkoholowej, czyli tabletek Esperalu. W swoim składzie zawierają one substancję czynną (disulfiram). Blokuje ona wydzielanie enzymu wątrobowego, niezbędnego dla prawidłowego przebiegu procesu trawienia etanolu. Podczas stosowania tego rodzaju metody nałogowiec musi nauczyć się życia w rzeczywistości bez alkoholu. Niedopuszczalne jest bowiem jego spożywanie i łączenie jego działania z Esperalem. Takie działanie może wywołać nieprzyjemne i niebezpieczne objawy reakcji disulfiramowej, których obawia się zaszyty alkoholik i dzięki temu przestaje pić. Jest ona odpowiedzią organizmu na połączenie leku z etanolem i rosnące stężenie toksyn, które nie mogą zostać strawione ze względu na działanie wszywki alkoholowej na przebieg reakcji metabolicznych.

Terapia Esperalem jest długotrwała. Substancja uwalnia się do organizmu stopniowo nawet przez okres od 8 do 12 miesięcy, przez24 godziny na dobę zniechęcając do sięgania po alkohol. Istnieje ponadto możliwość powtórnego wykonania zabiegu implementacji wszywki alkoholowej wewnątrz organizmu człowieka po upływie 8 miesięcy od daty poprzedniego.

Jak wygląda terapia osoby uzależnionej?

By podjęte leczenie przyniosło oczekiwane rezultaty, niezwykle ważne jest wsparcie bliskich osób z otoczenia uzależnionego. Dla męża alkoholika pomocna okazuje się żona, partnerka, dla rodzica – dzieci, dla dzieci – rodzice. Zdając sobie sprawę ze swojego uzależnienia, motywowani przez bliskich są w stanie podjąć dobrowolną decyzję o zaprzestaniu picia alkoholu i skorzystania z profesjonalnej pomocy specjalistów. Specjaliści uważają, że niemożliwe jest całkowite wyzdrowienie z choroby alkoholowej. Można jednak pozostać trzeźwym nałogowcem i w abstynencji zdrowo spędzić resztę swojego życia. Od czego zacząć leczenie alkoholizmu, by było ono jak najskuteczniejsze, a jednocześnie bezpieczne?

Od czego zacząć leczenie alkoholizmu – kiedy stosować psychoterapię?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, od czego zacząć leczenie alkoholizmu. To choroba ciała i umysłu, w związku z czym metody terapeutyczne powinny zostać dobrane przez specjalistów ze szczególną rozwagą. By pomóc osobie uzależnionej od alkoholu, nie wystarczy umożliwić jej odstawienia substancji odurzającej. Powodzenie terapii zależy również od nastawienia psychicznego i motywacji nałogowca.

Różnorodne metody leczenia alkoholizmu uwzględniają oddziaływanie terapeutyczne zarówno na poziom samopoczucia fizycznego, jak i psychicznego uzależnionego człowieka. Uzależnienie od alkoholu to choroba psychosomatyczna, która objawia się również za pośrednictwem dolegliwości natury psychicznej i emocjonalnej. Nadużywanie substancji psychoaktywnych negatywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu, jakość połączeń neuronalnych oraz poziom ogólnej sprawności umysłowej. Leczenie alkoholika nie może jednak opierać się wyłącznie na ograniczeniu uciążliwych objawów, ale również na niwelowaniu przyczyn jego trudności. W tym celu stosuje się głównie psychoterapię uzależnień. Przybiera ona formę spotkań indywidualnych z terapeutą lub grupowych z innymi nałogowcami (np. w grupach AA).

Trudne początki

Od czego zacząć leczenie alkoholizmu? Najtrudniejsza dla nałogowców jest zwykle pierwsza wizyta u psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry. Warto zatem odpowiednio się do niej przygotować. Z pomocy specjalisty można skorzystać na każdym etapie uzależnienia. Od psychoterapii można ponadto rozpocząć leczenie nałogu alkoholowego. Spotkania mogą okazać się pomocne w podjęciu decyzji o dobrowolnym zgłoszeniu się nałogowca na leczenie odwykowe w poradni leczenia uzależnień lub innych placówkach prywatnych.

Skuteczna terapia alkoholowa skupia się na akceptacji choroby, określeniu kondycji fizycznej i psychicznej pacjenta i jego głównych potrzeb. W tym celu podczas wizyt konsultacyjnych przeprowadza się szczegółowy wywiad medyczny. Na podstawie danych uzyskanych od pacjenta lekarz może określić ilości wypijanego alkoholu, częstotliwość jego spożywania, długość ciągów alkoholowych i ewentualnych stanów abstynencji. Informacje te są z kolei pomocne dla określenia stopnia zaawansowania choroby alkoholowej. Spotkania psychoterapeutyczne warto ponadto kontynuować nawet po zakończeniu innych elementów kompleksowej terapii alkoholizmu (detoksykacji lub stosowania wszywki) i opuszczeniu ośrodka uzależnień alkoholowych. Leczenie choroby alkoholowej powinno być bowiem holistyczne i długotrwałe.

668 660 600