Skuteczne leczenie alkoholizmu – z jakich elementów powinna składać się terapia?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Skuteczne leczenie alkoholizmu – z jakich elementów powinna składać się terapia?
Skuteczne leczenie alkoholizmu

Skuteczne leczenie alkoholizmu, podobnie jak terapia każdej innej choroby, wymaga specjalistycznej wiedzy i nowoczesnych metod. Znajomość etiologii schorzenia, specyfiki i jego przebiegu pozwala specjalistom wybrać optymalną ścieżkę terapeutyczną, indywidualną dla każdego pacjenta. Choroba alkoholowa ma charakter złożony i przewlekły. Badacze uważają, że nie jest możliwe całkowite wyleczenie nałogowca z uzależnienia. Odpowiednie działania terapeutyczne wspierają jednak jego trzeźwość. Spędzając życie w abstynencji, poprawia on stan swojego samopoczucia i zdrowia. Jednocześnie umożliwia regenerację organizmu. Zmieniając dotychczasowe przyzwyczajenia, poprawia również rokowanie zdrowotne.

By móc rozpocząć skuteczne leczenie alkoholizmu, konieczne jest przerwanie ciągu alkoholowego. Rezygnacja z używki nie jest łatwym krokiem dla osób uzależnionych od alkoholu. Decyzja ta stanowi zwykle pierwszy etap leczenia choroby. Zwykle chorzy decydują się na pomoc specjalistów, obawiając się objawów głodu alkoholowego, czyli Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego. Ponieważ choroba alkoholowa manifestuje się za pośrednictwem objawów psychosomatycznych, konieczne jest stosowanie terapii psychiatrycznej i internistycznej jednocześnie. Pacjent najczęściej uczestniczy zatem w detoksie alkoholowym i psychoterapii alkoholizmu. Niektórym chorym zaleca się ponadto zastosowanie wszywki alkoholowej. Jej działanie wspiera abstynencję, wymuszając trzeźwość alkoholika. Poleca się ją przede wszystkim osobom ze zmniejszoną chęcią walki z uzależnieniem i spadającym poziomem motywacji.

Objawy alkoholizmu a faza uzależnienia

Objawy alkoholizmu uzależnione są przede wszystkim od fazy jego rozwoju. We wstępnych i ostrzegawczych stadiach uzależnienia symptomy są łatwe do przeoczenia. Nałogowcy przechodzą w sposób płynny od picia ryzykownego do nałogowego. Poszukują coraz częstszych okazji do picia alkoholu etylowego. Częściej piją także w samotności. Zwiększa się odporność i tolerancja ich ustroju na działanie używki. Nie jest to jednak powód do zadowolenia, a pierwszy objaw nieprawidłowości. Organizm stopniowo przyzwyczaja się bowiem do zmian biochemicznych i metabolicznych, jakie wywołuje w nim stała obecność toksyn poalkoholowych. Skuteczne leczenie alkoholizmu przynosi najszybsze rezultaty, gdy rozpoczyna się je na wczesnych stadiach rozwoju schorzenia.

Przewlekłe i krytyczne stadium choroby alkoholowej wiąże się bowiem z występowaniem ciągów alkoholowych. Są one trudne do przerwania, a objawy głodu alkoholowego sprzyjają nawrotom uzależnienia. Z tego względu zaleca się terapię alkoholową i leczenie alkoholizmu w ośrodkach terapii.

Leczenie choroby alkoholowej w profesjonalnych ośrodkach leczenia uzależnień

Dlaczego należy leczyć chorobę alkoholową? Schorzenie to jest jak każde inne – przynosi organizmowi niekorzystne skutki zdrowotne. Nieleczone uzależnienie od alkoholu prowadzi do rozwoju groźnych schorzeń przewlekłych, a nawet wystąpienia stanów zagrożenia życia. Etanol uszkadza strukturę i upośledza funkcjonowanie niemal wszystkich narządów wewnętrznych. Mowa tu przede wszystkim o wątrobie, nerkach, trzustce, żołądku, sercu i mózgu. Toksyny działają ponadto szkodliwie na cały układ nerwowy i zdrowie psychiczne człowieka. Alkoholizm w rodzinie utrudnia społeczne funkcjonowanie tej grupy społecznej. Niezależnie od tego, czy to mąż alkoholik, czy dziecko, partner/ka czy rodzic – uzależnienie każdego bliskiego wywiera znaczny wpływ na zdrowie psychofizyczne innych osób. Zwłaszcza gdy pozostają one z uzależnionym w bliskiej relacji. Wówczas szczególnie narażone są m.in. na współuzależnienie.

Skuteczne leczenie alkoholizmu powinno odbywać się w klinicznych lub ambulatoryjnych warunkach stacjonarnych placówek medycznych. Jako elementy kompleksowej terapii uzależnienia wymienia się przede wszystkim odtrucie alkoholowe i psychoterapię alkoholizmu. Podczas detoksu chory pozostaje pod opieką specjalistów przez kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin. Nadzorują oni przebieg tego procesu terapeutycznego. Szybko i adekwatnie odpowiadają na wszystkie potrzeby zdrowotne nałogowca. W razie konieczności zlecają odpowiednią farmakoterapię. Wśród awersyjnych i farmakologicznych metod leczenia alkoholizmu coraz większą popularnością cieszy się zabieg implementacji wszywki alkoholowej.

Skuteczne leczenie alkoholizmu po przerwaniu ciągu alkoholowego – odtrucie alkoholowe

Zastanawiając się nad tym, od czego zacząć leczenie alkoholizmu, należy pamiętać, że warunkiem koniecznym rozpoczęcia terapii jest przerwanie ciągu alkoholowego. Z tego względu zwykle pierwszym krokiem na drodze chorych do trzeźwości jest detoksykacja poalkoholowa. Poprzedza ją dokładna diagnostyka stanu zdrowia pacjenta. Chorego bada lekarz podczas wizyty konsultacyjnej. Zbiera z nim również wywiad medyczny. Detoks alkoholowy rozpoczyna się po pozytywnej kwalifikacji pacjenta do zabiegu. W placówce medycznej chory nie otrzymuje żadnej dawki etanolu. Zamiast popularnych i nieskutecznych klinów specjaliści oferują mu dożylne wlewy witaminowe i leki. Suplementację dożylną podczas odtruwania organizmu stosuje się w celu przyspieszenia procesu metabolizmu alkoholu i jego wydalania z ustroju. Dzięki substancjom odżywczym rozpuszczonym w energetycznej glukozie szybko i skutecznie nawadnia się oraz odżywia cały organizm. Długość trwania detoksu alkoholowego zależy przede wszystkim od ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Im dłużej trwał on w ciągu alkoholowym, tym dłuższy będzie proces jego trzeźwienia. Regeneracja organizmu również jest procesem długotrwałym.

By ograniczyć dokuczliwość objawów odstawienia alkoholu etylowego, podczas detoksykacji stosuje się farmakoterapię. Najczęściej lekarze zlecają dożylne i domięśniowe podanie leków. Mają one działanie przeciwbólowe, nasenne, uspokajające i przeciwwymiotne. Ograniczają objawy Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego. Dzięki temu pacjent czuje się komfortowo w przerwanym ciągu alkoholowym. Nie czuje zatem potrzeby zapijania kaca i sięgania po kolejne dawki alkoholu. W ten sposób zapobiega się nawrotom nałogu alkoholowego.

Na czym polega skuteczne leczenie alkoholizmu? – psychoterapia

Długotrwałe spożycie alkoholu wiąże się z przyzwyczajeniem. Choroba alkoholowa jest widoczna i odczuwalna również w postaci zaburzeń psychicznych. Ponieważ schorzenie oddziałuje także na sferę zdrowia psychicznego człowieka, w procesie jego leczenia istotna jest również psychoterapia. W ośrodkach leczenia alkoholizmu pacjent może skorzystać z możliwości indywidualnej lub grupowej terapii. Często decyduje się na uczestnictwo w spotkaniach grup wsparcia, w tym również Anonimowych Alkoholików (AA). Terapeuci dokładają wszelkich starań, by dla osób uzależnionych spożycie alkoholu nie kojarzyło się z przyjemnością i sposobem na relaks. Przekształcają dotychczasowe patologiczne nawyki i zachowania w takie, które są akceptowane społecznie. Pacjent na nowo uczy się zatem radzić sobie z obciążeniem psychicznym, skutkami nadmiernego stresu. Dowiaduje się również, jak konstruktywnie spędzać wolny czas. Zmiana nastawienia do posiadanego problemu alkoholowego i uświadomienie sobie własnych trudności są konieczne w celu osiągnięcia długotrwałych efektów terapeutycznych.

Skuteczne leczenie alkoholizmu – farmakologiczne metody leczenia alkoholizmu – wszywka alkoholowa

Coraz częściej polecana przez specjalistów jest terapia Esperalem. To powszechna metoda farmakologicznego wsparcia procesu leczenia choroby alkoholowej. Zwiększa motywację pacjenta do długotrwałej abstynencji. Wywołuje motywację zewnętrzną do trwania w trzeźwości. Sztucznie podtrzymywana, może jednak przekształcić się w wewnętrzną chęć do walki z nałogiem. Pomocna w tym przypadku okazuje się psychoterapia. Działanie wszywki alkoholowej opiera się na wzbudzeniu awersji pacjenta przed spożywaniem alkoholu. Obawia się on bowiem reakcji organizmu na połączenie Esperalu z substancją odurzającą. Próby przepicia wszywki alkoholowej są niezgodne z zaleceniami lekarzy. Kończą się wystąpieniem nieprzyjemnych i niebezpiecznych dolegliwości. To reakcja disulfiramowa, czyli odpowiedź organizmu na nadmierne stężenie toksyn poalkoholowych. Chodzi tu przede wszystkim o aldehyd octowy, który kumuluje się w krwiobiegu nałogowca w wyniku zaburzenia szlaku metabolicznego etanolu.

Jak długo działa Esperal? Ponieważ ma formę jałowych tabletek wszywanych podskórnie do organizmu, stopniowo uwalnia się do jego wnętrza. Skuteczne leczenie alkoholizmu z wykorzystaniem terapii awersyjnej szacuje się na okres od 8 do 12 miesięcy. By móc umieścić tabletki w organizmie pacjenta, konieczne jest wykonanie mało inwazyjnego zabiegu. Esperal implementuje się w obszarze podpowięziowym mięśnia pośladkowego. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Jest on zatem komfortowy i całkowicie bezbolesny dla pacjenta. Nie wymaga zatem jego hospitalizacji. Wszywka alkoholowa jest niewyczuwalna i niezauważalna pod skórą. Dla trzeźwego alkoholika substancja czynna Esperalu – Disulfiram – pozostaje obojętna.

Od czego zależy skuteczność leczenia alkoholizmu w Polsce?

Wszystkie z wymienionych form leczenia alkoholizmu są legalne, bezpieczne i powszechnie stosowane w Polsce. Czas trwania terapii zależy przede wszystkim od stopnia uzależnienia chorego oraz jego ogólnego stanu zdrowia. Istotne znaczenie terapeutyczne ma ilość wypijanego alkoholu, długość ciągów alkoholowych, okresów abstynencji i dotychczas podejmowane działania terapeutyczne. Terapia alkoholizmu to proces długotrwały i wieloetapowy. Farmakologiczne leczenie choroby alkoholowej stosuje się wspomagająco po detoksykacji i podczas psychoterapii. Włączenie leczenia farmakologicznego możliwe jest na każdym etapie uzależnienia. Spotkania z psychoterapeutą pozwalają utrzymać motywację do leczenia i zwiększyć świadomość pacjentów uzależnionych od alkoholu. Powstrzymać chęć wypicia alkoholu i rozpocząć życie bez alkoholu pomaga leczenie odwykowe. Większość osób uzależnionych od alkoholu nie jest w stanie samodzielnie zrezygnować z używki. Decydują się one na picie alkoholu w celu złagodzenia objawów odstawiennych. Skuteczność przerwania ciągu alkoholowego wzmacnia zatem detoks.

Alkoholizm to choroba złożona. W przypadku leczenia kompleksowego szanse na pokonanie nałogu są najwyższe. Proces leczenia osób uzależnionych od alkoholu obejmuje zatem działania mające na celu poprawę ich stanu psychofizycznego. Nowe standardy leczenia skupiają się nie tylko na fizycznych objawach uzależnienia. W przypadku alkoholizmu istotne są również psychiczne mechanizmy, popychające człowieka w sidła nałogu. Euforyzujące działanie alkoholu jest złudne, ale przyzwyczajenie zostaje z człowiekiem długotrwale. W terapii leczenia alkoholizmu za pomocą różnorodnych metod walczy się z pokusą sięgnięcia po trunek. Każda z omówionych w tym artykule form leczenia choroby alkoholowej dostępna jest bez skierowania w Centrum Medycznym Galmedic.

668 660 600